Moleküler Biyoloji ve Genetik

Tezsiz Yüksek Lisans

Moleküler Biyoloji ve Genetik tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularının birinde bilimsel araştırma yaptırmaktır. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri


Moleküler Biyoloji ve Genetik tezsiz yüksek lisans programı, en az 30 kredilik 10 ders,  dönem projesi ve seminer dersinden oluşur. 

Öğrencilerin zorunlu ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MBGE 591 - Dönem Projesi, MBGE 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 502 - Etkili Yazım ve Sunum derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

1. Bölüm tarafından verilecek olan yazılı ve sözlü imtihandan geçmek.
2. Mezun olduğu lisans programından en az 3.0 GPA ile mezun olmuş olmak.
3. 
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Programa, Koç Üniversitesi öğrencileri ve diğer üniversite öğrencileri alımı için sınav ve mülakat yapılması koşulu vardır. Koç Üniversitesi öğrencileri için sınavsız ve mülakatsız öğrenci alınması konusunda bir zorunluluk olur ise GPA’ i 3.2 olarak belirlenmiştir.