Ders Tanımları

ENGL 500

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

GSSE - INDR
Kredisi:0

INDR 508

Dağılım oturtma, rasgele sayıların ve değişenlerin yaratılması, benzetim çıktısının istatiksel analizi ve değişinti azaltan yöntemler. Bu alandaki son gelişmelerin tartışılması.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: INDR. 503 or consent of the instructor

INDR 513

Poisson, Markov ve yineleme süreçlerinin kısa tekrarı. Markov yineleme süreçleri ve kuramı. Rejeneratif ve yarı-rejeneratif süreçler. Rassal yürüyüş, Wiener ve Brown süreçleri ile martingaller. Stokastik difrensiyel denklemler ve integraller. Kuyruk, envanter, güvenilirlik ve finansal sistemlerde uygulamalar.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: INDR. 503 or consent of the instructor

INDR 540

Yer seçimi teorisi ile ilgili modellerin, algoritmaların ve uygulamaların analizi. Sürekli ve ayrık uzayda deterministik ve stokastik problemlerin incelenmesi. Kısıtlı kapasiteli ve kapasitesiz yer seçimi problemleri. Merkez ve medyan problemleri. İkinci dereceden denklemli atama problemlerinin yer seçimi ile ilişkisi. Yer seçimi ve rotalama. Tehlikeli maddelerin nakliyesi. Rekabetçi yer seçimi problemleri.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: (INDR. 252 and INDR. 262) or consent of the instructor

INDR 562

Tamsayılı ve birleşimler eniyileme problemlerinin formülasyonu. Eniyilik koşulları ve gevşetme. Polihedral teori ve tamsayılı polihedra. Hesaplama karmaşıklığı. Geçerli eşitsizlikler, kuvvetli formülasyonlar. Dualite ve tamsayılı programlarda gevşetme. Genel ve özel çözüm algoritmaları, dal-sınır, ayrıştırma ve kesen yüzey algoritmaları.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: INDR. 501 or consent of the instructor

INDR 503

Poisson süreçlerinin, yenilenme süreçlerinin, ayrık ve sürekli Markov zincirlerinin, Brown sürecinin ve rassal yürüyüşün temel teorisi. Bu süreçlerin envanter ve kuyruk teorisi, güvenilirlik and değiştirme teorisi, finans, nüfus dinamikleri ve diğer biyolojik modellerden gelen örneklerle vurgulanan uygulamaları.

GSSE - INDR
Kredisi:3

INDR 511

Dışbükeyliğin temelleri; kısıtsız problemler için eniyilik koşulları;gradyan yöntemleri; Newton-vari yöntemler; eşlenik gradyan yöntemi; kısıtlı problemler ve KKT koşulları; olurlu yön yöntemleri; Lagrange eştersliği; Tamsayılı eniyileme problemlerinde Lagrange gevşetmesi; global eniyileme konularından seçmeler

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: INDR. 501 or consent of the instructor

INDR 530

Rassallık, risk ve çelişen amaçlar içeren karar verme problemleri için araçlar, teknikler ve beceriler. Karar problemlerini yapılandırma ve modelleme için yöntemler ve yönetim amaçlı karar verme problemlerine uygulamaları. Karar problemlerinin yapılandırlaması: karar ağaçları, model geliştirme, çözüm yöntemleri ve duyarlılık analizi; Bayes kuralı, bilginin değeri ve karar analizi yazılımları. Rassalık ve ölçümü: olasılık çıkarımı. Fayda (utility) teorisi: risk yaklaşımları, tek ve çok değerli fayda teorisi. Çok amaçlı karar verme problemleri.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: ENGR. 200 or consent of the instructor

INDR 560

Büyük ölçekli doğrusal, doğrusal olmayan ve rassal programlama, ağ eniyilemesi ve ayrık eniyileme olarak modellenen karmaşık gerçek hayat problemlerinin çözümleri için yöntemler. Çözüm yöntemleri olarak Bender, Dantzig-Wolfe ayrışım yöntemleri, Lagrange yöntemleri; yerel arama, benzetim tavlaması, tabu araması ve genetik algoritma meta sezgisel yöntemleri; kısıt programlama. Taşıma ve lojistik planlama, örüntü sınıflama ve imge işleme, veri madenciliği, yapı tasarımı, büyük sistemlerde çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, finans mühendisliği ve telekomünikasyon sistemlerinin planlamasında uygulamaları.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: INDR. 501 or consent of the instructor

INDR 566

Bu dersin kapsamında işlenen konular: çizelgeleme problemleri, çizelgelemenin önemi, teknik terimler, kavramlar, sınıflandırmalar ve çözüm teknikleriyle ilgili örnekler; sıralama metotları, sezgisel ve yaklaşık algoritmalar; tek makine uzerinde islerin gecikmelerini, ve en son bitiş zamanını modelleme; tek makine dizilimine bağlı kurulum modelleri; paralel makine modelleri; akış tipi işlik modelleri; esnek akış tipi işlik modelleri; işlik modelleri; yer değiştiren darboğaz algoritması; açık işlik modelleri; bilgisayar sistemindeki çizelgeleme modeller; diğer çizelgeleme modellerinin araştırılması.

GSSE - INDR
Kredisi:3

INDR 501

Dışbükey analiz, eniyilik şartları, doğrusal programlama model formülasyonu, simpleks metodu, dualite, dual simpleks metodu, duyarlılık analizi; atama, ulaşım ve aktarma problemleri

GSSE - INDR
Kredisi:3

INDR 510

Tanımlayıcı istatistik, önemli nüfus istatikleri ve bunların dağılımlarının gözden geçirilmesi. Nokta kestirimi, kestirme metodları ve enaz değişintili tarafsız kestirme. Hipotez testi, Neyman-Pearson yardımcı önermesi ve olasılık oran testleri. Doğrusal bağlanım modlarının kestirmesi ve test edilmesi. Değişinti modellerinin analizi. Parametrik olmayan istatistiksel metodlar. Bayes testleri ve analizleri.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: INDR. 252 or consent of the instructor

INDR 520

Ağ tasarımı ve ağ üzerinde akış problemleri. Bu problemler için geliştirilmiş algoritmaların analizi. Telekomunikasyon, ulaşım ve lojistik planlama konularında örnekler. MST, En kısa yol problemleri. En büyük akış problemi, teorisi. En az maliyetle ağ akışı, ağ simpleks metodu. Atama ve gezgin satıcı problemi. Çoklu akış problemleri, Lagrange gevşetme, sütun ekleme (column generation), Dantzig-Wolfe ayrıştırması.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: INDR. 262 or consent of the instructor

INDR 550

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

GSSE - INDR
Kredisi:3

INDR 564

Dinamik programlamanın kuramı ve uygulamaları, zaman içinde sıralı karar verme; eniyi değer fonksiyonu ve sonlu ve sonsuz zaman için Bellman?ın konsiyonel denklemi; çözüm tekniklerine giriş: politika yinelemesi, değer yinelemesi ve doğrusal programlama; genel rassal formülasyon, Markov karar süreçleri; dinamik programlamanın ağ akış, kaynak paylaştırma, envanter kontrolü, araç yenileme, çizelgeleme ve kuyruk denetime uygulamaları.

GSSE - INDR
Kredisi:3
Ön Koşulu: (INDR. 501 and INDR. 503) or consent of the instructor