Formlar

Tez / Proje Danışmanı Atama Formu

MS Tez Konusu Öneri Formu

Doktora Yeterlik Jürisi Atama Formu

Tez İzleme Komitesi Atama Formu

Doktora Tez Öneri Formu

Tez İlerleme Form

MS Tez Savunma Jürisi Atama Formu

PhD Tez Savunma Jürisi Atama Formu

Tez Teslim Formu

MS Tez Sınavı Tutanağı

PhD Tez Sınavı Tutanağı

Tez Duyurusu

Ek Süre Talep Dilekçesi

SKL Tez Teslim Formu

Seyahat Fonu Başvuru Formu

Seyahat Masrafları Geri Ödeme Formu