Ders Tanımları

CHBI 440

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları

GSSE - CHEM
Kredisi:3
Tüm Dersler: Prerequests: CHEM 302 or CHBI 308 or consent of the instructor

CHEM 506

Kovalent olmayan etkileşimler; moleküler tanıma sistemleri; kendiliğinde oluşan yapılar; floresan kavramı; moleküler makineler; başlıca anyon, katyon veya nötral molekül terminalleri olan taç eterlerin, kriptandların, kükürbitürilerin, kaliksarenlerin ve siklodekstrinlerin kimyası, özellikleri ve uygulama alanları; yapay, kendiliğinden bir araya gelen ve önemli biyolojik prosesleri taklit eden sistemler ile birlikte güncel literatür örnekleri.

GSSE - CHEM
Kredisi:3

CHEM 575

Yüzeylerde gerçeklesen kimyasal dönüşümler ve tepkimeler. Metal ve oksit yüzeyleri; yüzey karakterizasyon metotları, gaz-katı ara-yüzeylerinde gerçeklesen dönüşümlerin dinamiği, termodinamiği ve kinetiği, sıvı-katı etkileşmeleri, heterojen kataliz, yüzey film büyümesi ve epitaksi

GSSE - CHEM
Kredisi:3
Tüm Dersler: CHEM 301 or CHEM 501 or MASE 517 or consent of the instructor.

ELEC 522

Mikrosistemler ve mikto-elektro-mekanik sistemler (MEMS) konusuna giriş; MEMS ile optik ile tümleşimi, mikroüretim teknikleri ve süreçleri; MEMS modelleme ve tasarım; tahrikleyici ve algılayıcı tasarımı; mekanik tasarım; temel optik sistem tasarımı; paketleme. Önemli optik MEMS uygulamalarının detaylı incelenmesi: tarayıcı sistemler (Göze takılan displayler, barkod tarayıcılar); projeksiyon sistemleri (DMD ve GLV); kızıl ötesi komera sistemleri; optik anahtarlama ve iletişim sistemleri.

GSSE - CHEM
Kredisi:3

MASE 511

GSSE - CHEM
Kredisi:3

CHEM 504

Bu ileri ders sayesinde öğrenciler malzeme karakterizasyonu için gerekli temel bilgileri anlayıp kullanabileceklerdir. Bu ders kapsamında detektör ve güçlendiricilerin çalışma prensipleri ve uygulamaları ile optik spektroskopi, elektron ve taramalı atomik mikroskobu, X-ışını kırılım, ışıma ve spektroskopi metotları, yüzey analiz teknikleri ile ilgili ileri düzeyde bilgiler verilecek ve bu analiz metotlarının prensip ve uygulamaları anlatılacaktır. Öğrenciler bu bilgileri her türlü malzemenin araştırmasında kullanabileceklerdir. Ders sonunda öğrenciler her türlü malzemenin karakterizasyonu için doğru yöntemi seçme, veriyi analiz etme ve değerlendirme yetisini kazanacaklardır.

GSSE - CHEM
Kredisi:3

CHEM 559

GSSE - CHEM
Kredisi:1

ELEC 521

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, laser salınımı, laser sistemlerinin örnekleri, laserlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.

GSSE - CHEM
Kredisi:3

MASE 510

GSSE - CHEM
Kredisi:3

MASE 522

Molekül simetrisi, grup teorisi, indirgenebilir ve indirgenemez gösterimler, karakter tabloları, titreşim spektrsokopisine giriş, Raman Etkisi, Kızılötesi (infrared) Absorpsiyonu, seçme kuralı, saf rotasyonal (dönme) spektroskopisi, normal modlar, çok atomdan oluşan moleküllerin titreşim spektrumlarının ön tahmin ve yorumlanması.

GSSE - CHEM
Kredisi:3

CHEM 501

İleri seviyede termodinamik yasaları, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları, kimyasal denge, elektrokimya, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı.

GSSE - CHEM
Kredisi:3

CHEM 515

Katılarda atomik yapılar ve bağlar, seramikler, metal, polimer ve kompozit malzemelerin yapıları, Kristal yapılar, sentez metotları, Kristal yapıların belirlenmesi, yapısal kusurlar, metal ve seramiklerdeki bozukluklar, atom boşlukları, yer değiştirme ve atom arası safsızlıklar, iyonik katılarda kayma hataları, faz diagramları.

GSSE - CHEM
Kredisi:3

CHEM 590

DOKTORA TEZ DERSİ

GSSE - CHEM
Kredisi:0

ELEC 525

Fotonik malzeme ve aygıtların özellikleri ve uygulamaları; yarıiletkenler; foton alıcıları; ışık salan diyotlar; ışık algılama sistemlerinde gürültü; ışığın yönbağımlı ortamlardaki hareketi, Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, yalıtkan dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalgaların hareketi, dalga kılavuzlarında dağınımı, doğrusal olmayan malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüleri.

GSSE - CHEM
Kredisi:3
Tüm Dersler: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

MASE 520

Molekül yapısının kuvantum mekaniksel tanımlanması; basit sistemlerin tam çözümleri, moleküler problemlerin yaklaşık çözümleri, değiştirmeli yaklaşımlar, moleküler yörünge teorisi, yoğunluk fonksiyoneli teorisi. Potansiyel enerji yüzeyleri, geçiş durumları ve spektroskopik sabitler. Moleküler simülasyon tekniklerinin kısa tanımı; Monte Carlo ve Moleküler Dinamik.

GSSE - CHEM
Kredisi:3