Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı halen yürütülmekte olan tezli yüksek lisans programının yanında öğrencilere tez çalışması yerine ek üç ders alarak yüksek lisans derecesi alma alternatifini sunacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı, en az 30 kredilik 10 ders,  dönem projesi ve seminer dersinden oluşur. 

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.  

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin ELEC 591 - Term Project, ELEC 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 502 - Etkili Yazım ve Sunum derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

– ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
– ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
– Mezuniyet CGPA en az 3.00 olmalıdır.
– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz EE yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda,  program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir. 

– ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
– ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
– Mezuniyet CGPA en az 3.00 olmalıdır.
– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.

Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 – Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz EE yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda, program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir.

– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Yukarıdakiler haricinde minimum kabul edilme koşulları yoktur.
– Adayın başvuru dosyası program başvuru komitesince incelenir.
– Başvuru dosyasındaki bilgiler ışığında adayın programa kabul edilme potansiyeli var ise  mülakata çağrılır.
– Mülakat sonrası program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirmede adayın programa kabulü konusunda karar verilir.