Ders Tanımları

CHBI 505

Kuçük moleküllerle polimerlerin farklılıkları, termosetler, termoplastlar, moleküler yapı ve özellikler arasındaki ilişkiler, belli başlı polimerler, çok moleküllü yapılar, kompozıtler, kopolimerler.

GSSE - MECH
Kredisi:3

MASE 538

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

GSSE - MECH
Kredisi:3
Ön Koşulu: CHEM. 301 or consent of the instructor

MECH 511

Mekanik sistemlerin deterministik titreşim hareketleri: Tek serbestlik dereceli, çoklu serbestlik dereceli ve sürekli sistemlerin serbest, harmonik kuvvetler, periodik kuvvetler ve kuvvet etkisinde geçici hareketleri. Sonlu elemanlar metoduna giriş.

GSSE - MECH
Kredisi:3

MECH 534

Etkileşimli simulasyon için geometrik, fiziksel ve olasılıksal metotlar ve ilgili hesaplamalı teknikler: Bilgisayar programlama, numerik metotlar, grafiksel modelleme ve programlama, fizik bazlı simulasyon.

GSSE - MECH
Kredisi:3

MECH 544

Robot sistemlerinin modellemesi, kontrolü ve yapay zeka ile programlanması. Robot kolları ve yürüyen robotların incelenmesi. İleri ve geri kinematik, yol planlaması, dinamik, kontrol ve robot kollarının programlaması. Yürüyen robotların donanımları, görsel ve hareket sensörleri, pozisyon tahmini, navigasyon ve akıl yürütme. Robot kolları ve yürüyen robotlar ile laboratuarda deneyler.

GSSE - MECH
Kredisi:3

ENGL 500

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

GSSE - MECH
Kredisi:0

MECH 506

GSSE - MECH
Kredisi:3
Ön Koşulu: (MATH. 204 and MECH. 201) or consent of the instructor

MECH 525

MEMS malzemelerinin ve imalat usullerinin tanıtımı; mekanik kavramlar ve bileşenler;çevrim ilkeleri; MEMS algılayıcılar.

GSSE - MECH
Kredisi:3

MECH 543

Bilgisayar destekli tasarımdan bilgisayar destekli üretime kadar ürün gerçekleştirme süreçleri. Üretim Otomasyonu. Üretimdeki Modern Sensörler. Üretim Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Kontrolü. CNC takım tezgahları. Talaşlı Üretim Süreçleri. Hızlı Prototipleme. Endüstriyel Robotik.

GSSE - MECH
Kredisi:3

MECH 550

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

GSSE - MECH
Kredisi:3

CMSE 501

Etkileşimli Python'a giriş ve Jupyter Notebook, Python ile hazır gelen veri yapıları, koşullu önermeler, döngüler, fonksiyonlar, metin değişkenleri, temel girdi/çıktı operasyonları, veri işleme ve görselleştirme temelleri ve ilgili Python kütüphaneleri, farklı grafik türleri, vektör/matris değişkenleri, doğrusal cebir işlemleri, olasılık/istatistik işlemleri, veri işleme uygulamaları

GSSE - MECH
Kredisi:3

MECH 423

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

GSSE - MECH
Kredisi:3
Ön Koşulu: CHEM. 102 or consent of the instructor

MECH 512

GSSE - MECH
Kredisi:3

MECH 542

Fiziksel sistemlerin matematiksel tanımlanması, modellemesi, simulasyonu. Sensorler, donanım araçları. Hidrolik, pnomatik, mekanik ve elektrikli tahrik sistemleri. Programlanabilir Kontrolürler. Sinyaller, Sistemler ve Kontrol. Gerçek zamanlı kontrol. Mikroprosesor tabanlı elektro-mekanik kontrol uygulamaları ve otomasyon.

GSSE - MECH
Kredisi:3

MECH 547

Metal şekillendirme, plastic akış kinetiği, metalik malzemelerde doku ve doku evrimi, hesaplama açısından metal şekillendirme, plastisite ve visko-plastisite, plastic şekillendirmenin modellenmesi, plastic deformasyonun nümerik analizi, klasik plastisite teorileri, mikro yapı modellemesi, kaymanın termodinamiği ve mekaniği, kristal plastisite için pekleşme kanunları, mühendislikte sıkça kullanılan modeler, visko-plastik kendiyle uyumlu modelleme.

GSSE - MECH
Kredisi:3