Makine Mühendisliği

Doktora

Ürün tasarımında ve üretimde inovasyon, son yıllarda endüstriyel rekabet ve karlılık açısından önemli bir itici güç haline geldi. Kolaylaştırıcı teknolojiler daha rahat bir şekilde erişilebilir hale gelirken, mühendisler toplumun gereksinimlerine yanıt vermek için daha karmaşık mekanik cihazlar tasarlamak ve üretmek açısından giderek artan taleplerle karşı karşıyadır. Gelecek nesil mühendislik ürünleri, birçok işleve sahip ‘akıllı’ ürünler haline gelecektir; yeni malzemelerden yapılacak, enerji verimliliğini artıracak ve çevresel zararları azaltacak, boyutları nano ölçeklerden mega ölçeklere kadar değişecek ve bilgi işleme sistemleriyle daha yakın bir şekilde entegre hale gelecektir. Ayrıca mekanik sistemler incelenmesi giderek daha karmaşık, deney yapılması daha pahalı bir hale geldiğinden, bilgisayar destekli analize, tasarıma, doğrulamaya ve üretime daha çok odaklanmak gerekmektedir. Makine mühendisliğinde araştırma programımız, bu trendlere yanıt verirken malzeme bilimi ve süreç mühendisliği, ürün tasarımı ve bilgi entegreli üretim süreçleriyle ilgili temel araştırmalara odaklanır. Bunu yaparken, farklı fiziksel süreçlere uygulamalar araştırılır (ör., enerji sistemleri, biyomühendislik, metal biçimlendirme, polimer işleme, ayrık parça üretimi bunlardan bazılarıdır).

Programın Yükümlülükleri


Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Makine Mühendisliği doktora programına lisans derecesi ile kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MECH 695 - Doktora Tezi, MECH 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 - Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 - Öğretim Deneyimi, KOLT 600 - Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 - Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.

Ders Planı

Graduate curriculum consists of the following 3-credit courses:
MECH 506 Introduction to Elasticity and Plasticity
MECH 511 Theory of Vibration
MECH 512 Advanced Dynamics
MECH 525 Mechanics of Microsensors
MECH 534 Computer Based Simulation and Modeling
MECH 542 Mechatronics
MECH 543 Computer Integrated Manufacturing and Automation
MECH 444/544 Robotics
MECH 547 Metal Forming
MECH 562 Micro and Nanofabrication
MECH 568 Mechanics and Materials Medicine
CHBI 505 Polymer Engineering
CMSE 501 Introduction to Computational Science
MASE 538 Intermolecular and Surface Forces
Courses are selected by the students from the above list and from other courses not listed here in accordance with their areas of specialization and subject to the approval of their advisors.