Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, kimya ile biyolojiyi moleküler seviyede birbiriyle bütünleştiren ve yeni süreçlerin ve ürünlerin sentezi üzerine yürütülecek çalışmalarda mühendislik temelleriyle birlikte bu geniş zemini kullanan bir disiplindir. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alanındaki yüksek lisans programımız, gelecek araştırmalarda karşılaşılacak sorunları aşmak için kimya mühendisliği temellerini ve sistemlerini biyoloji ile birleştiren disiplinlerarası bir programdır.

Programın Yükümlülükleri

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders, b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CHBI 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.