Matematik

Tezli Yüksek Lisans

Matematik Bölümü, Matematikte doktora derecesine yönlendiren lisansüstü dersler sağlar. Bölüm, salt ve uygulamalı matematiğe odaklanır. Bölümün araştırmaları arasında cebir, cebirsel geometri, sayı kuramı, işlevsel analiz, diferansiyel geometri, diferansiyel denklemler, kombinasyon hesapları, topoloji, biyomatematik, istatistik, olasılık, stokastik analiz ve matematiksel fizik yer alır. Aşağıdaki derslere ek olarak bu programdaki öğrenciler, “Matematik Yüksek Lisans” programı altında sıralanan derslerden veya burada sıralanmayanlar arasından, danışman öğretmenin onayıyla, uzmanlık alanlarıyla ilgili olan derslere katılabilir.

Programın Yükümlülükleri

Matematik tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders, b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MATH 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.