Bölümler

Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi

Modern endüstriyel sistemlerin ve hizmet sistemlerinin tasarımı ve operasyonu; insan, malzeme ve finansal kaynakların bir araya getirilmesini gerektirir. Son yıllarda bu entegrasyon, bilgi teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla daha güç bir hale geldi ve daha karmaşık sistemlerin oluşmasına neden oldu. Endüstriyel Mühendislik araştırmaları, nicel analize, senteze ve bu tür karmaşık sistemlerin yönetimine dayanır. Öğretim üyeleri, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Operasyon ve Bilgi Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelir. Programlar, operasyon araştırmalarının temel metodolojileri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet sektörlerinde uygulanması üzerine kurulur. Yüksek lisans programı mezunları, 2003 yılından beri Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarının yanı sıra çeşitli profesyonel pozisyonlara yerleştirilmiştir. Doktora programı ilk mezunlarını 2009 yılında verdi; bu mezunlardan bazıları akademik kariyerlerine doktora sonrası programlarıyla devam ederken bazıları Türkiye’de veya yurt dışında saygın üniversitelere katılmışlardır. Yüksek lisans programı Endüstri Mühendisliği bilgisinin yanı sıra araştırma becerilerini geliştirmek açısından da akademik öğrenciler için güçlü bir temel sağlar. Doktora programımız yıllara dayanan araştırma deneyimiyle yeni bilimsel bilgilerin keşfedilmesine odaklanır. Amaç, rekabetçi araştırma sonuçları üretmek ve meslekte geleceğin liderlerini eğitmektir. 

Programdan mezun olanları bekleyen çeşitli potansiyel fırsatlardan bazıları şunlardır:

Araştırma Alanları​

Akademik Kadro

Akademik kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders
Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.

Doktora

Doktora ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.