Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktora

Biyomedikal bilimlerin uygulama alanları her geçen gün genişlemektedir. Bunu özellikle temel tıbbın giderek moleküler biyoloji alanına kaymasıyla görebiliyoruz. Artık hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi moleküler biyologların bulgularına dayanılarak yapılıyor. Moleküler biyoloji araştırmaları sayesinde insan hücresinin nasıl işlediğini en küçük detayına kadar öğrenebiliyoruz. Dünyada da hızla gelişen bu heyecan verici alanda Koç Üniversitesi dünya standartlarında araştırmalar gerçekleştirmek ve yeni araştırmacılar yetiştirmek amacı ile 2013 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktora Programını başlatmış bulunmaktadır.

Öğrenciler bölümümüzde, kanser ve kalıtımsal hastalıklar dahil çeşitli hastalıkların oluşum ve sebepleri, temel hücre fonksiyonları ve çalışma prensipleri, kök hücrelerin insan sağlığı için uygulamalarını, beyin ve sinir sistemi fizyolojisi gibi dünyada da hızla ilerleyen bir çok ilginç konuda araştırmalar yürütmekte olan gruplara katılma olanağı bulmaktadırlar. Temel amacımız buradan elde edilecek deneysel sonuçları yüksek etkili bilimsel makaleler olarak yayınlanarak dünya çapında duyurulmasını sağlamak ve bu bulguların çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi için kullanımına olanak vermektir. Doktora programını tamamlayan öğrenciler yurtiçi ve dışında bir çok üniversite ve araştırma enstitüsünde başarılı araştırmacılar olarak kariyerlerine devam edebileceklerdir.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Moleküler Biyoloji ve Genetik doktora programına lisans derecesi ile kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MBGE 695 – Doktora Tezi, MBGE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, KOLT 600 – Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 – Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.

Ders Planı

 • MBGE 501 İleri Moleküler Ve Hücre Biyolojisi
 • MBGE 502 Biyolojide İletişim
 • MBGE 503 Biyoenerji
 • MBGE 504 İmmünoloji
 • MBGE 505 Transkripsiyon Sonrası Gen Kontrol Mekanizmaları
 • MBGE 507 Parazitoloji
 • MBGE 508 Proteomiks ve Protein Kimyası
 • MBGE 509 Sentetik Biyoloji Sistemleri
 • MBGE 510 İleri Hücre Sinyal İletişimi
 • MBGE 511 Genom Analizi ve Biyobilişim
 • MBGE 512 Kanser Biyolojisi ve Genetiği
 • MBGE 515 İleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknikleri
 • MBGE 518 İleri Gelişimsel Biyoloji
 • MBGE 519 Hücre Döngüsü
 • MBGE 520 Nörobiyoloji Prensipleri
 • MBGE 523 Siteskeletonun Hücre ve Micro Biyolojisi
 • MBGE 530 Kanser Tedavileri
 • MBGE 532 Kök Hücre Biyolojisi
 • MBGE 533 Mikrobiyal Patogenez
 • MBGE 534 Fonksiyonel Genom Bilimi
 • MBGE 540 Organel Biyogenezi
 • MBGE 543 Popülasyon Ve Evrimsel Genetik
 • MBGE 545 Hücre Metabolizmasının Moleküler Düzenlenmesi
 • MBGE 546 Evrimsel Biyolojinin Temelleri
 • CHBI 506 Bioinformatik
 • CHBI 510  Endüstriyel Mikrobiyoloji
 • CHBI 516 Bioteknoloji
 • CHBI 517 İlaç Tasarımı
 • CHBI 584 Doku Mühendisliği
 • CMSE 520 Biomoleküler Yapı,Fonksiyon ve Dinamiği
 • MASE 542 Biyomateryaller
 • GSHS 501 Araştırma Etiği/Medikal ve Biyoetik