Makine Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Makine Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MECH 590 seminer ve ENGL 500 Graduate Writing derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Ayrıca bölüme giren öğrenciler aşağıdaki derslerden (hangi dersler olacağına danışmanı ile karar verebilir) 3 tanesini almak zorundalar. Bu derslerin 10 ders içinde sayılabileceğini varsayıyoruz.

Mech 204 Termodinamik
Mech 206 Dinamik
Mech 201 Statik ve Malzeme Mekaniği
Math 204 Diferansiyel Denklemler
Mech 301 Akışkanlar Mekaniği
Mech 302 Isı Transferi
Mech 304 Dinamik Modelleme ve Kontrol
Mech 306 Üretim Yöntemleri

Mülakat
Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Mülakat
Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Mech 204 Termodinamik
Mech 206 Dinamik
Mech 201 Statik ve Malzeme Mekaniği
Math 204 Diferansiyel Denklemler
Mech 301 Akışkanlar Mekaniği
Mech 302 Isı Transferi
Mech 304 Dinamik Modelleme ve Kontrol
Mech 306 Üretim Yöntemleri