Makine Mühendisliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Ürün tasarımında ve üretimde inovasyon, son yıllarda endüstriyel rekabet ve karlılık açısından önemli bir itici güç haline geldi. Kolaylaştırıcı teknolojiler daha rahat bir şekilde erişilebilir hale gelirken, mühendisler toplumun gereksinimlerine yanıt vermek için daha karmaşık mekanik cihazlar tasarlamak ve üretmek açısından giderek artan taleplerle karşı karşıyadır. Gelecek nesil mühendislik ürünleri, birçok işleve sahip ‘akıllı’ ürünler haline gelecektir; yeni malzemelerden yapılacak, enerji verimliliğini artıracak ve çevresel zararları azaltacak, boyutları nano ölçeklerden mega ölçeklere kadar değişecek ve bilgi işleme sistemleriyle daha yakın bir şekilde entegre hale gelecektir. Ayrıca mekanik sistemler incelenmesi giderek daha karmaşık, deney yapılması daha pahalı bir hale geldiğinden, bilgisayar destekli analize, tasarıma, doğrulamaya ve üretime daha çok odaklanmak gerekmektedir. Makine mühendisliğinde araştırma programımız, bu trendlere yanıt verirken malzeme bilimi ve süreç mühendisliği, ürün tasarımı ve bilgi entegreli üretim süreçleriyle ilgili temel araştırmalara odaklanır. Bunu yaparken, farklı fiziksel süreçlere uygulamalar araştırılır (ör., enerji sistemleri, biyomühendislik, metal biçimlendirme, polimer işleme, ayrık parça üretimi bunlardan bazılarıdır).

Programın YükümlülükleriMakine Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı, en az 30 kredilik 10 ders,  dönem projesi ve seminer dersinden oluşur. 

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MECH 591 - Dönem Projesi, MECH 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 502 - Etkili Yazım ve Sunum derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Ayrıca bölüme giren öğrenciler aşağıdaki derslerden (hangi dersler olacağına danışmanı ile karar verebilir) 3 tanesini almak zorundalar. Bu derslerin 10 ders içinde sayılabileceğini varsayıyoruz.

Mech 204 Termodinamik
Mech 206 Dinamik
Mech 201 Statik ve Malzeme Mekaniği
Math 204 Diferansiyel Denklemler
Mech 301 Akışkanlar Mekaniği
Mech 302 Isı Transferi
Mech 304 Dinamik Modelleme ve Kontrol
Mech 306 Üretim Yöntemleri

Mülakat
Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Mülakat
Minimum GPA = 2.80
Minimum ALES = 60
TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Mech 204 Termodinamik
Mech 206 Dinamik
Mech 201 Statik ve Malzeme Mekaniği
Math 204 Diferansiyel Denklemler
Mech 301 Akışkanlar Mekaniği
Mech 302 Isı Transferi
Mech 304 Dinamik Modelleme ve Kontrol
Mech 306 Üretim Yöntemleri