Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi

Doktora

Modern endüstriyel sistemlerin ve hizmet sistemlerinin tasarımı ve operasyonu; insan, malzeme ve finansal kaynakların bir araya getirilmesini gerektirir. Son yıllarda bu entegrasyon, bilgi teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla daha güç bir hale geldi ve daha karmaşık sistemlerin oluşmasına neden oldu. Endüstriyel Mühendislik araştırmaları, nicel analize, senteze ve bu tür karmaşık sistemlerin yönetimine dayanır. Öğretim üyeleri, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Operasyon ve Bilgi Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelir. Programlar, operasyon araştırmalarının temel metodolojileri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet sektörlerinde uygulanması üzerine kurulur. Yüksek lisans programı mezunları, 2003 yılından beri Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarının yanı sıra çeşitli profesyonel pozisyonlara yerleştirilmiştir. Doktora programı ilk mezunlarını 2009 yılında verdi; bu mezunlardan bazıları akademik kariyerlerine doktora sonrası programlarıyla devam ederken bazıları Türkiye’de veya yurt dışında saygın üniversitelere katılmışlardır. Yüksek lisans programı Endüstri Mühendisliği bilgisinin yanı sıra araştırma becerilerini geliştirmek açısından da akademik öğrenciler için güçlü bir temel sağlar. Doktora programımız yıllara dayanan araştırma deneyimiyle yeni bilimsel bilgilerin keşfedilmesine odaklanır. Amaç, rekabetçi araştırma sonuçları üretmek ve meslekte geleceğin liderlerini eğitmektir.

Programdan mezun olanları bekleyen çeşitli potansiyel fırsatlardan bazıları şunlardır:

Programın Yükümlülükleri


Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi doktora programına lisans derecesi ile kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin IEOM 695 - Doktora Tezi, INDR 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 - Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 - Öğretim Deneyimi, KOLT 600 - Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 - Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.

Ders Planı

All Ph.D. students have to take at least 7 courses out of the courses listed below to complete at least 21 credits. The students who are accepted only with a B.S. have to take at least 7 additional courses to earn at least 21 additional credits.
The curriculum of each student will be determined by his/her program advisor. All courses have 3 credits unless specified.
Students with a B.S. or M.S. degree in Industial Engineering, Business Administration, Economics and Mathematics or any related area can apply to the Ph.D. program in IEOM.
The following courses are required for Ph.D. students:
INDR 551 Advanced Optimization Methods
INDR 553 Advanced Stochastic Methods Depending on their background, students might be asked to take the required courses of the “M.S. in Industrial Engineering” program in addition to the following courses:
INDR 501 Optimization Models and Algorithms
INDR 503 Stochastic Models and Their Applications

Moreover, Ph.D. students can take any of the courses listed under the “M.S. in Industrial Engineering” program in addition to the following courses: INDR 560 Large Scale Optimization
INDR 564 Dynamic Programming
INDR 570 Queueing Theory
INDR 572 Reliability Theory
INDR 574 Stochastic Models in Financial Engineering
INDR 576 Inventory Control Theory
MATH 503 Applied Mathematics
MATH 504 Numerical Methods I
MATH 506 Numerical Methods II
MATH 531 Real Analysis I **
MATH 532 Real Analysis II **
MATH 544 Stochastic Processes and Martingales **
MATH 545 Mathematics of Finance **
MECH 531 Modern Control Systems
MECH 534 Computer Based Simulation and Modeling
MECH 543 Computer Integrated Manufacturing and Automation
CMSE 501 Introduction to Computational Science **
These courses are 4 credits.