Moleküler Biyoloji ve Genetik

Tezli Yüksek Lisans

21. yüzyılın başında yeni geliştirilen teknolojiler, moleküllerin, hücrelerin, dokuların ve organizmaların işleyişi hakkında heyecan verici keşifler yapmamıza ve ayrıntılı bilgiler elde etmemize olanak sağlıyor. Ayrıca bu gelişmeler, insan hastalıklarını tanılama ve tedavi etme yollarımızı da değiştiriyor. Bu ilerlemeler ışığında, bugünün öğrencilerini biyoloji alanında moleküler düzeyde eğitmemiz çok önemlidir. Koç Üniversitesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, biyoloji bilimlerinde geniş ve derin bir eğitim sağlamayı başarıyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, gelişmiş hücre ve moleküler biyoloji ve genetik derslerinin yanı sıra kanser biyolojisi, sinirbilim ve biyoenformatik gibi alanlarda seçmeli dersler sunuyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik programı öğrencileri, teknoloji harikası araştırma programlarında öğretim üyeleriyle çalışarak deneysel araştırmalara katılır. Program öğrencileri aşağıdaki alanlarda kariyerlere hazırlar: akademi, farmasötik keşif ve gelişme, biyoteknoloji, çevre bilimleri, gıda kalite kontrolü ve adli tıp.

Programın Yükümlülükleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans programı, en az 21 kredilik en az 7 ders ve seminer dersi ile tez çalışmalarından oluşur.

Öğrencilerin en geç 4. dönemin sonuna kadar zorunlu ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmibir (21) kredi ve seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Zorunlu ders uygulaması yoktur, derslerin tümü seçmelidir.  Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MBGE 595 – Yüksek Lisans Tezi, MBGE 590 – SeminerETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, KOLT 500 – Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 – Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.

Ders Planı

MBGE 501 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi

 • MBGE 502 Biyolojide İletişim
 • MBGE 503 Biyoenerji
 • MBGE 504 İmmünoloji
 • MBGE 505 Transkripsiyon Sonrası Gen Kontrol Mekanizmaları
 • MBGE 507 Parazitoloji
 • MBGE 508 Proteomiks ve Protein Kimyası
 • MBGE 509 Sentetik Biyoloji Sistemleri
 • MBGE 510 İleri Hücre Sinyal İletişimi
 • MBGE 511 Genom Analizi ve Biyobilişim
 • MBGE 512 Kanser Biyolojisi ve Genetiği
 • MBGE 515 İleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknikleri
 • MBGE 518 İleri Gelişimsel Biyoloji
 • MBGE 519 Hücre Döngüsü
 • MBGE 520 Nörobiyoloji Prensipleri
 • MBGE 523 Siteskeletonun Hücre ve Micro Biyolojisi
 • MBGE 530 Kanser Tedavileri
 • MBGE 532 Kök Hücre Biyolojisi
 • MBGE 533 Mikrobiyal Patogenez
 • MBGE 534 Fonksiyonel Genom Bilimi
 • MBGE 540 Organel Biyogenezi
 • MBGE 543 Popülasyon Ve Evrimsel Genetik
 • MBGE 545 Hücre Metabolizmasının Moleküler Düzenlenmesi
 • MBGE 546 Evrimsel Biyolojinin Temelleri
 • CHBI 506 Bioinformatik
 • CHBI 510  Endüstriyel Mikrobiyoloji
 • CHBI 516 Bioteknoloji
 • CHBI 517 İlaç Tasarımı
 • CHBI 584 Doku Mühendisliği
 • CMSE 520 Biomoleküler Yapı,Fonksiyon ve Dinamiği
 • MASE 542 Biyomateryaller
 • GSHS 501 Araştırma Etiği/Medikal ve Biyoetik