Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, bunları kullanarak araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, malzeme bilimi ve mühendisliğindeki en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmektir. Bu sayede amaçlardan bir tanesi endüstride halen çalışmakta olan genç Mühendislik ve Fen Fakültesi lisans mezunlarının çalıştıkları konularda bilgi birikimlerini daha ileriye götürmek, uzmanlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda yeni mezun olacak Mühendislik ve Fen Fakültesi öğrencilerinin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konusunda uzmanlaşmalarını sağlayarak çalışma hayatında daha üretken ve kaliteli olmalarını sağlamaktır. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri


Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı, en az 30 kredilik 10 ders,  dönem projesi ve seminer dersinden oluşur. 

Öğrencilerin zorunlu ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MASE 591 - Dönem Projesi, MASE 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 502 - Etkili Yazım ve Sunum derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Sınavından minimum 70 puan almış olmak.
 • Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • İki adet referans mektubu
 • Lisans Mezuniyet GPA’ inin minimum 2.70 olması
 • Üniversitelerin Mühendislik ve temel bilim bölümlerinden birinden mezun olmak şartı
 • Mülakat
 • Min. 3.0 GPA
 • Kredili toplam 10 ders (4 zorunlu, 4 seçmeli ve 2 proje)
 • Öğrenci lisans döneminde ilgili bir ders almadı ise açılacak Materials Characterization ve Materials Processing derslerini alma zorunluluğu.
 • Diğer iki seçmeli dersin Mühendislik ya da Fen Fakültesi bölümlerinden danışman onayı ile alınacak dersler olması şartı.
 • Seçmeli dersler proje olarak da alınabilir.