Kimya

Tezsiz Yüksek Lisans

Kimya programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel ileri kimya bilgilerini vermek, bunları kullanarak araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, kimya alanındaki en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmektir. Bu sayede amaçlardan bir tanesi endüstride halen çalışmakta olan kimya bölümü lisans ve yüksek lisans mezunlarının çalıştıkları konularda bilgi birikimlerini daha ileriye götürmek, uzmanlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda yeni mezun olacak kimya bölümü öğrencilerinin kimyanın farklı konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak çalışma hayatında daha üretken ve kaliteli olmalarını sağlamaktır.

Programın Yükümlülükleri

Kimya tezsiz yüksek lisans programı, en az 30 kredilik 10 ders,  dönem projesi ve seminer dersinden oluşur. 

Öğrencilerin zorunlu ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin CHEM 591 - Dönem Projesi, CHEM 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 502 - Etkili Yazım ve Sunum derslerini almaları zorunludur.