Endüstri Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Modern endüstriyel sistemlerin kârlı biçimde tasarlanması ve işletilmesi için insan, malzeme, ekipman ve finans kaynaklarının birleştirilip bütünleştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda bilgi teknolojilerinin de işe dahil olmasıyla bu entegrasyon daha da sıkı bir hal almış ve daha kompleks sistemler yaratılmasına yol açmıştır. Endüstri Mühendisliği araştırmaları bu tür kompleks sistemlerin kantitatif analizine, sentezine ve yönetimine odaklanmaktadır. Programa bağlı akademik kadro, Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Üretim Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelmektedir. Araştırma alanlarımız, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Servis Operasyonları, Üretim Sistemleri, Stokastik Süreçler, Finans Mühendisliği, Matematiksel Programlama, Veri Madenciliği ve Biyoenformatik de dahil olmak üzere geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Programlar temel yöneylem araştırması yöntemleri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet endüstrilerindeki uygulamaları üzerine inşa edilmektedir. Bu yüksek lisans programından mezun olanlar endüstride çeşitli mesleki konumların yanı sıra, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarına yerleştirilmiş bulunmaktadır.

Programın Yükümlülükleri

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı, en az 21 kredilik en az 7 ders ve seminer dersi ile tez çalışmalarından oluşur.

Öğrencilerin en geç 4. dönemin sonuna kadar zorunlu ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmibir (21) kredi ve seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin INDR 595 – Yüksek Lisans Tezi, INDR 590 – SeminerETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, KOLT 500 – Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 – Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.

MS students can take any of the courses listed under the “M.S. in Industrial Engineering” program in addition to the following courses:

INDR 560 Large Scale Optimization
INDR 564 Dynamic Programming
INDR 570 Queueing Theory
INDR 572 Reliability Theory
INDR 574 Stochastic Models in Financial Engineering
INDR 576 Inventory Control Theory
MATH 503 Applied Mathematics
MATH 504 Numerical Methods I
MATH 506 Numerical Methods II
MATH 531 Real Analysis I **
MATH 532 Real Analysis II **
MATH 544 Stochastic Processes and Martingales **
MATH 545 Mathematics of Finance **
MECH 531 Modern Control Systems
MECH 534 Computer Based Simulation and Modeling
MECH 543 Computer Integrated Manufacturing and Automation
CMSE 501 Introduction to Computational Science
** These courses are 4 credits.