Endüstri Mühendisliği Ve İşletme Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans

Modern endüstriyel sistemlerin kârlı biçimde tasarlanması ve işletilmesi için insan, malzeme, ekipman ve finans kaynaklarının birleştirilip bütünleştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda bilgi teknolojilerinin de işe dahil olmasıyla bu entegrasyon daha da sıkı bir hal almış ve daha kompleks sistemler yaratılmasına yol açmıştır. Endüstri Mühendisliği araştırmaları bu tür kompleks sistemlerin kantitatif analizine, sentezine ve yönetimine odaklanmaktadır. Programa bağlı akademik kadro, Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Üretim Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelmektedir. Araştırma alanlarımız, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Servis Operasyonları, Üretim Sistemleri, Stokastik Süreçler, Finans Mühendisliği, Matematiksel Programlama, Veri Madenciliği ve Biyoenformatik de dahil olmak üzere geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Programlar temel yöneylem araştırması yöntemleri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet endüstrilerindeki uygulamaları üzerine inşa edilmektedir. Bu yüksek lisans programından mezun olanlar endüstride çeşitli mesleki konumların yanı sıra, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarına yerleştirilmiş bulunmaktadır.

Programın Yükümlülükleri

Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders, b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin INDR 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.