Hesaplamalı Bilimler Ve Mühendislik

Tezli Yüksek Lisans

Koç Üniversitesi’nde Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik alanında yüksek lisans programı, Fen Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi tarafından disiplinlerarası bir programla sunulmaktadır. Bu programda yüksek lisans öğrencileri, bilimsel sorunları ve mühendislik problemlerini çözmek için modern hesaplamalı bilim teknikleri ve uygulamaları konusunda eğitim almaktadır. Yeni teknolojik sorunlar ve bunlarla bağlantılı olarak araştırmalarda karşılaşılacak güçlükler büyük oranda hesaplama modellemelerine ve sorun çözme yöntemlerine dayanmaktadır. Etkili ve düşük masraflı bilgisayarların erişilebilirliği sebebiyle, gerçek deneylerin masraflı ve imkânsız olduğu hallerde, modele dayalı hesaplama deneyleri günümüzde kompleks sistemlerin analizi ve tasarımına yönelik standart bir yaklaşım halini almıştır. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı mezunları, temel bilimler ve mühendislik alanlarında sınıf ve laboratuvar derslerinin birleştirilmesiyle harmanlanan bir deneyim neticesinde kazandıkları multidisipliner bilgiyi kullanarak hesaplama problemlerine çözümler üretebileceklerdir. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı’na biyoloji, kimya, fizik ve bu alanlarla bağlantılı mühendislik disiplinlerinde lisans diplomasına sahip kişiler başvurmalıdır.

Programın Yükümlülükleri


Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Tezli Yüksek Lisans programı, en az 21 kredilik en az 7 ders ve seminer dersi ile tez çalışmalarından oluşur.

Öğrencilerin en geç 4. dönemin sonuna kadar ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmibir (21) kredi ve seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CMSE 595 - Yüksek Lisans Tezi, CMSE 590 - SeminerETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 - Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 - Öğretim Deneyimi, KOLT 500 - Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 - Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.