Kimya

Tezli Yüksek Lisans

Kimya Tezli Yüksek Lisans programı a) en az 21 kredilik ders, b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin en az yedi (7) ders en az yirmibir (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CHEM 595/695 Tez, CHEM 590 Seminer, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.