Kimya

Tezli Yüksek Lisans

Kimya programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel ileri kimya bilgilerini vermek, bunları kullanarak araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, kimya alanındaki en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmektir. Bu sayede amaçlardan bir tanesi endüstride halen çalışmakta olan kimya bölümü lisans ve yüksek lisans mezunlarının çalıştıkları konularda bilgi birikimlerini daha ileriye götürmek, uzmanlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda yeni mezun olacak kimya bölümü öğrencilerinin kimyanın farklı konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak çalışma hayatında daha üretken ve kaliteli olmalarını sağlamaktır.

Programın Yükümlülükleri

Kimya Tezli Yüksek Lisans programı, en az 21 kredilik en az 7 ders ve seminer dersi ile tez çalışmalarından oluşur.

Öğrencilerin en geç 4. dönemin sonuna kadar zorunlu ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmibir (21) kredi ve seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CHEM 595 - Yüksek Lisans Tezi, CHEM 590 - SeminerETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 - Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 - Öğretim Deneyimi, KOLT 500 - Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 - Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.