2021 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME BAŞLANGIÇ TARİHİ:  31 ARALIK 2020

Başvuru Değerlendirme Süreci ve Başvuru Sonuçlarının Açıklanması:
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza yapılmış tüm başvurular yukarıda verilen başvuru değerlendirme başlangıç tarihi itibari ile değerlendirilmeye başlanır ve tüm adaylar bu tarih sonrası 4 ila 6 hafta içerisinde nihai başvuru sonuçları ile ilgili bilgilendirilir.

Başvurular tüm uygun lisansüstü pozisyonları dolana kadar devam eder.

Siber Güvenlik ve Veri Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans programları başvuruları 2021 Bahar Dönemi başlangıcına kadar devam edecektir. Başvuru sonuçları başvuru tarihini takiben 2 hafta içerisinde bildirilecektir.

Mülakatlar:
Tüm programlarımız seçilen adaylar ile mülakat yapmaktadır.