Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programı, ileri düzeyde bir eğitimin yanında teknoloji ve bilimin sınırlarını zorlayan bir araştırma deneyimi sağlamayı amaçlamaktadırlar.

Programın Yükümlülükleri


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programı, en az 21 kredilik en az 7 ders ve seminer dersi ile tez çalışmalarından oluşur.

Öğrencilerin en geç 4. dönemin sonuna kadar ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmibir (21) kredi ve seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin ELEC 595 - Yüksek Lisans Tezi, ELEC 590 - SeminerETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 - Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 - Öğretim Deneyimi, KOLT 500 - Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 - Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.