Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doktora

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği doktora programında, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde veya her iki disiplinin de sınırlarını aşarak elektrik ve bilgisayar mühendisliğinde gelişmiş bir eğitim ve ileri düzeyde araştırma deneyimi sağlamak amaçlanır. Bu programın odak noktası araştırmada mükemmelliktir. Programdan mezun olanlar sektörde çalışabilir veya akademik alanda çalışmayı sürdürebilir.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği doktora programına lisans derecesi ile kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir. Yüksek lisans derecesi ile programa kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin ELEC 695 – Doktora Tezi, ELEC 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, KOLT 600 – Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 – Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.