Endüstri Mühendisliği Ve İşletme Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

Günümüzde disiplinler arası yaklaşımların her yerde öne çıkmasıyla, mühendislik, işletme, sistem bakış açısı ve sistem yaklaşımını birleştiren endüstri mühendisliğinin de önemi hem eğitim alanında hem iş dünyasında artmıştır. Programın amacı Endüstri mühendisliğini lisans seviyesinde okuyan öğrencilere bir yıl daha uzmanlaşma şansı tanımak, daha önemlisi farklı konularda lisans eğitimi almış öğrencilere endüstri mühendisliğine özgü yaklaşım ve yöntemleri öğrenebilecekleri bir yıllık bir program önerebilmektir. Bu programın Koç Üniversitesi’nde halen devam etmekte olan tezli yüksek lisans programı ve Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi konusundaki doktora programını tamamlaması, ve halen disiplin dışından gelen öğrencilere fazla fırsat tanımayan yapının zenginleştirilmesi beklenmektedir.
Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitüdeki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri

Endüstri Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders, b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin INDR 590 seminer dersini ve ENGL 500 Graduate Writing derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

Minimum GPA = 2.80

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Aşağıdaki dersleri geçmiş olup, bu derslerin ortalamasının 2.6 olması

MATH107                              Linear Algebra
MATH211/ENGR200            Probability/Statistics
MATH203                              Multivariate Calculus
COMP 110/COMP130           Introduction to Programming

Bu şartları karşılamayan Koç Üniversitesi öğrencileri ile mülakat.

Minimum GPA = 2.80

Mülakat

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80