Hesaplamalı Bilimler Ve Mühendislik

Doktora

Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, biyomedikal bilimler ve mühendislik alanında en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularında bilimsel araştırma yapmalarına imkan sağlamaktır. Buna ek olarak program, öğrencilerin literatür taramada deneyim kazanmalarını, deney tasarlayıp uygulama becerisi kazanmalarını ve hızla gelişen bu alanda bilgilerini sürekli yenilemelerini hedeflemektedir. Özellikle son yıllarda ivme kazanan yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki bilimsel araştırmalar, doku mühendisliği ve bu bilgilere dayalı biyoteknoloji alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir. Bu program yetiştirmeyi hedeflediği uzman araştırmacı gücü ile ülkemizin mühendislik, temel bilimler ve tıp fakültesinde bulunan imkanları kullanarak yapay organlar, kardiyovasküler dokular, biyosensörler, ilaç salımı alanlarında kaliteli ve rekabetçi mezunlar yetiştirerek ülkemizin bu konularda rekabet gücünü artırmak ve beyin göçünün önüne geçilmesinde katkıda bulunacaktır. Yüksek lisans programız henüz açıldığından yukarda tanımlanan amaçlar doğrultusunda eğitim vermeye devam etmekteyiz. Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik programında mühendislik, temel bilimler ve tıp fakültesi bünyesinde bulunan öğretim görevlileri bulunmakta bu sayede programda çeşitlilik oluşması, disiplinler arası işbirliği sağlanmaktadır.