Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

Doktora

Koç Üniversitesi’nde hesaplamalı bilimler ve mühendislik alanında doktora programı, Fen Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi tarafından disiplinlerarası bir programla sunulmaktadır. Bu programda doktora öğrencileri, bilimsel sorunları ve mühendislik problemlerini çözmek için modern hesaplamalı bilim teknikleri ve uygulamaları konusunda eğitim almaktadır. Yeni teknolojik sorunlar ve bunlarla bağlantılı olarak araştırmalarda karşılaşılacak güçlükler büyük oranda hesaplama modellemelerine ve sorun çözme yöntemlerine dayanmaktadır. Etkili ve düşük masraflı bilgisayarların erişilebilirliği sebebiyle, gerçek deneylerin masraflı ve imkânsız olduğu hallerde, modele dayalı hesaplama deneyleri günümüzde kompleks sistemlerin analizi ve tasarımına yönelik standart bir yaklaşım halini almıştır. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik doktora programı mezunları, temel bilimler ve mühendislik alanlarında sınıf ve laboratuvar derslerinin birleştirilmesiyle harmanlanan bir deneyim neticesinde kazandıkları multidisipliner bilgiyi kullanarak hesaplama problemlerine çözümler üretebileceklerdir. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik doktora programına biyoloji, kimya, fizik ve bu alanlarla bağlantılı mühendislik disiplinlerinde lisans diplomasına sahip kişiler başvurmalıdır.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik doktora programına lisans derecesi ile kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CMSE 695 – Doktora Tezi, CMSE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, KOLT 600 – Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 – Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.