Hesaplamalı Bilimler Ve Mühendislik

Tezsiz Yüksek Lisans

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Tezsiz Yüksek Lisans Programı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Mühendislik Fakültesinin katılımıyla gerçekleşen disiplinler arası tezsiz bir programdır. Bu  programdaki lisansüstü öğrenciler modern ve bilimsel hesaplama metotlarını ve bunların  fen ve mühendislik alanlarında uygulamalarını öğrenirler. Yeni teknolojik problemler ve bunların beraberinde getirdiği zor araştırma alanlarının başarısı, yoğun hesaplamalı modelleme ve simülasyon temelli problem çözme tekniklerini öğrenmeyi gerektirmektedir. Gittikçe artan yüksek kapasiteli bilgisayarlar sayesinde artık laboratuvarlarda mümkün olmayan önemli deneyler bilgisayar ortamında simüle edilebilmekte, ve karmaşık fiziksel sistemlerin davranışları bilimsel seviyede daha iyi anlaşılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programının ders programı da bu konu göz önüne alarak şekillendirilecektir.

Programın Yükümlülükleri


Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik tezsiz yüksek lisans programı, en az 30 kredilik 10 ders,  dönem projesi ve seminer dersinden oluşur. 

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin CMSE 591 - Dönem Projesi, CMSE 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 502 - Etkili Yazım ve Sunum derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

Minimum GPA = 2.80

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Aşağıdaki dersleri geçmiş olup, bu derslerin ortalamasının 2.6 olması

MATH107                              Linear Algebra
MATH211/ENGR200            Probability/Statistics
MATH203                              Multivariate Calculus
COMP 110/COMP130           Introduction to Programming

Bu şartları karşılamayan Koç Üniversitesi öğrencileri ile mülakat.

Minimum GPA = 2.80

Mülakat

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80