Kimya

Doktora

Kimya programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel ileri kimya bilgilerini vermek, bunları kullanarak araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, kimya alanındaki en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmektir. Bu sayede amaçlardan bir tanesi endüstride halen çalışmakta olan kimya bölümü lisans ve yüksek lisans mezunlarının çalıştıkları konularda bilgi birikimlerini daha ileriye götürmek, uzmanlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda yeni mezun olacak kimya bölümü öğrencilerinin kimyanın farklı konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak çalışma hayatında daha üretken ve kaliteli olmalarını sağlamaktır.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Kimya doktora programına lisans derecesi ile kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa kayıt olan doktora öğrencilerinin en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 kredi ve seminer dersini tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CHEM 695 – Doktora Tezi, CHEM 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, KOLT 600 – Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 – Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.