Kimya ve Biyoloji Mühendisliği​

Tezsiz Yüksek Lisans

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı kimya mühendisliği ile sistem biyolojisini bir araya getiren disiplinler arası bir programdır. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu alanda veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen konularda kendini geliştirmek isteyen ve endüstride çalışan kişiler de programdan faydalanabilecektir. Bu şekilde şirketlerle de ortak araştırmalar yapılması sağlanacaktır. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı özellikle gıda, ilaç, sağlık, kimya, malzeme, enerji alanlarındaki potansiyeli değerlendirmek ve ilgili bilim alanlarından gelecek kişilerin çağdaş teknolojik gelişmeler konusunda donanım sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders, b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin CHBI 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Minimum GPA = 2.80

 

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Ayrıca bölüme giren öğrenciler aşağıdaki 3 dersi almak zorundalar. Bu derslerin 10 ders içinde sayılabileceğini varsayıyoruz.

CHBI 301 – Akışkanlar Mekaniği
CHBI 303 – Kütle Transferi
CHBI 308 – Reaksiyon Mühendisliği

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Ayrıca bölüme giren öğrenciler aşağıdaki 3 dersi almak zorundalar. Bu derslerin 10 ders içinde sayılabileceğini varsayıyoruz.

CHBI 301 – Akışkanlar Mekaniği
CHBI 303 – Kütle Transferi
CHBI 308 – Reaksiyon Mühendisliği

Mülakat

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80