Makine Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Ürün tasarım ve imalatındaki yenilikler, son yıllarda, endüstriyel rekabet gücü ve kârlılık açısından temel bir faktör haline gelmiş bulunmaktadır. Kolaylaştırıcı teknolojiler daha kolay erişilebilir hale geldikçe, mühendisler de toplumun ihtiyaçlarına hizmet edecek daha karmaşık mekanik aygıtlar tasarlama ve üretme talepleriyle gitgide daha fazla karşılaşmaktadır. Gelecek nesil mühendislik ürünleri birçok işlevselliğe sahip “akıllı” ürünler olacak; yeni materyallerden yapılacak; enerji verimliliğini arttırırken çevre üzerindeki etkileri azaltacak; boyut olarak nano ölçekten mega ölçeğe dek çok çeşitlilik gösterecek; ve bilgi işlem sistemleriyle daha bütünleşmiş olacaktır. Aynı zamanda, mekanik sistemler analiz etmek açısından giderek daha karmaşık, deney yapmak açısından ise giderek daha masraflı hale geldiğinden, bilgisayar destekli analiz, tasarım, tasdik ve üretime daha çok ağırlık verilecektir. Makine mühendisliği alanındaki araştırma programımız bu eğilimlere yanıt vermekte ve malzeme bilimi ve proses mühendisliği, ürün tasarımı ve bilgiyle bütünleşik üretim süreçleri ile bağlantılı temel araştırma konularına odaklanmaktadır. Bunu yaparken de farklı fiziksel süreç uygulamaları incelenmektedir (birkaç örnek vermek gerekirse, enerji sistemleri, biyomühendislik, metal biçimleme, polimer işleme, ayrık üretim).

Programın Yükümlülükleri

Makine Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders, b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MECH 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.