Makine Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Ürün tasarım ve imalatındaki yenilikler, son yıllarda, endüstriyel rekabet gücü ve kârlılık açısından temel bir faktör haline gelmiş bulunmaktadır. Kolaylaştırıcı teknolojiler daha kolay erişilebilir hale geldikçe, mühendisler de toplumun ihtiyaçlarına hizmet edecek daha karmaşık mekanik aygıtlar tasarlama ve üretme talepleriyle gitgide daha fazla karşılaşmaktadır. Gelecek nesil mühendislik ürünleri birçok işlevselliğe sahip “akıllı” ürünler olacak; yeni materyallerden yapılacak; enerji verimliliğini arttırırken çevre üzerindeki etkileri azaltacak; boyut olarak nano ölçekten mega ölçeğe dek çok çeşitlilik gösterecek; ve bilgi işlem sistemleriyle daha bütünleşmiş olacaktır. Aynı zamanda, mekanik sistemler analiz etmek açısından giderek daha karmaşık, deney yapmak açısından ise giderek daha masraflı hale geldiğinden, bilgisayar destekli analiz, tasarım, tasdik ve üretime daha çok ağırlık verilecektir. Makine mühendisliği alanındaki araştırma programımız bu eğilimlere yanıt vermekte ve malzeme bilimi ve proses mühendisliği, ürün tasarımı ve bilgiyle bütünleşik üretim süreçleri ile bağlantılı temel araştırma konularına odaklanmaktadır. Bunu yaparken de farklı fiziksel süreç uygulamaları incelenmektedir (birkaç örnek vermek gerekirse, enerji sistemleri, biyomühendislik, metal biçimleme, polimer işleme, ayrık üretim).

Programın Yükümlülükleri

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı, en az 21 kredilik en az 7 ders ve seminer dersi ile tez çalışmalarından oluşur.

Öğrencilerin en geç 4. dönemin sonuna kadar ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmibir (21) kredi ve seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Zorunlu ders uygulaması yoktur, derslerin tümü seçmelidir.  Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MECH 595 – Yüksek Lisans Tezi, MECH 590 – SeminerETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, KOLT 500 – Yükseköğretimde Öğretme ve LIBR 500 – Kütüphane Araştırmacı Gelişim derslerini almaları zorunludur.

Graduate curriculum consists of the following 3-credit courses:

MECH 506 Introduction to Elasticity and Plasticity
MECH 511 Theory of Vibration
MECH 512 Advanced Dynamics
MECH 525 Mechanics of Microsensors
MECH 534 Computer Based Simulation and Modeling
MECH 542 Mechatronics
MECH 543 Computer Integrated Manufacturing and Automation
MECH 444/544 Robotics
MECH 547 Metal Forming
MECH 562 Micro and Nanofabrication
MECH 568 Mechanics and Materials Medicine
CHBI 505 Polymer Engineering
CMSE 501 Introduction to Computational Science
MASE 538 Intermolecular and Surface Forces
Courses are selected by the students from the above list and from other courses not listed here in accordance with their areas of specialization and subject to the approval of their advisors.