Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği​

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans programı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği anabilim dalı altında yazılım, bilgisayar sistemleri, bilgi ve veri işleme, yapay zeka, bilgisayar ağları, yüksek başarımlı hesaplama, bilgisayar grafik ve görüntü işleme, bilgisayar-insan arayüzleri, güvenlik, biyoinformatik gibi konularda araştırma yapabilen öğrencilerin yetiştirilmeleri hedeflemektedir.

Programın YükümlülükleriBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı, en az 30 kredilik 10 ders, dönem projesi ve seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin COMP 591 – Dönem Projesi, COMP 590 - Seminer, ETHR 500 - Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 502 - Etkili Yazım ve Sunum derslerini almaları zorunludur.

Kabul Şartları

COMP 106
COMP 130 veya COMP 131
COMP 132
COMP 200
COMP 202
ENGR 200
Derslerini almış ve her birini en az B ile geçmiş olmak.
TOEFL/YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından birinden en az 80 puana sahip olmak.
ALES’ten en az 70 sayısal puana sahip olmak.
Ayrıca, genel ortalamada da en az 3.0 tutturmuş olmak.

Bu şartları sağlamayan öğrenciler de başvurabilir, ancak mülakata tabii tutulacaktır.

ALES’ten en az 70 sayısal puana sahip olmak ve mülakatı başarıyla geçmek.​