Modern endüstriyel sistemlerin ve hizmet sistemlerinin tasarımı ve operasyonu; insan, malzeme ve finansal kaynakların bir araya getirilmesini gerektirir. Son yıllarda bu entegrasyon, bilgi teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla daha güç bir hale geldi ve daha karmaşık sistemlerin oluşmasına neden oldu. Endüstriyel Mühendislik araştırmaları, nicel analize, senteze ve bu tür karmaşık sistemlerin yönetimine dayanır. Öğretim üyeleri, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Operasyon ve Bilgi Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelir. Programlar, operasyon araştırmalarının temel metodolojileri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet sektörlerinde uygulanması üzerine kurulur. Yüksek lisans programı mezunları, 2003 yılından beri Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarının yanı sıra çeşitli profesyonel pozisyonlara yerleştirilmiştir. Doktora programı ilk mezunlarını 2009 yılında verdi; bu mezunlardan bazıları akademik kariyerlerine doktora sonrası programlarıyla devam ederken bazıları Türkiye’de veya yurt dışında saygın üniversitelere katılmışlardır. Yüksek lisans programı Endüstri Mühendisliği bilgisinin yanı sıra araştırma becerilerini geliştirmek açısından da akademik öğrenciler için güçlü bir temel sağlar. Doktora programımız yıllara dayanan araştırma deneyimiyle yeni bilimsel bilgilerin keşfedilmesine odaklanır. Amaç, rekabetçi araştırma sonuçları üretmek ve meslekte geleceğin liderlerini eğitmektir. Programdan mezun olanları bekleyen çeşitli potansiyel fırsatlardan bazıları şunlardır:

  • Yüksek lisans mezunları için, dünya çapındaki en iyi doktora programlarıyla çalışmalarına devam etmek
  • Doktora öğrencileri için, dünya çapındaki saygın üniversitelerde akademik kariyerlerine başlamak;
  • Gereken teknik ve idari deneyim ve liderliği ortaya koyabilecekleri
  • Özel kurumlarda ve devlet kurumlarında çalışmak
  • Sektörde veya hizmetlerde yeni iş girişimleri başlatmak.