• Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Üretim Sistemleri
  • Hizmet Operasyonları
  • Lojistik
  • Optimizasyon Teorisi ve Algoritmalar
  • Stokastik Süreçler
  • Finans Mühendisliği
  • Veri Madenciliği
  • Biyoenformatik
  • Gelir Yönetimi