Profile picture

Gözde Gül Şahin

Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği

Genel Bakış

Dr. Gözde Gül Şahin, Koç Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır ve KUIS AI ile ortak çalışmaktadır. Bundan önce, Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde Ubiquitous Knowledge Processing (UKP) Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Araştırmaları dilbilim ve makine öğrenimi alanlarını kapsamaktadır. Özellikle, araştırma hedefleri, çeşitli diller için düşük kaynak altında çalışabilen sağlam ve yorumlanabilir doğal dil işleme (NLP) sistemleri geliştirmektir. Doktora çalışmalarını 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında 6 ay boyunca Edinburgh Üniversitesi Dil, Biliş ve Hesaplama Enstitüsü'nde (ILCC) Prof. Mark Steedman ile birlikte çalışmıştır. Doktora öncesi yüksek lisans ve lisans derecelerini sırasıyla 2011 yılında Sabancı Üniversitesi'nden ve 2009 yılında İTÜ'den almıştır. Düzenli olarak *ACL konferanslarında PC üyesi olarak görev yapmakta ve Computational Linguistics dergisi için daimi hakemlik yapmaktadır. EMNLP 2021-204'te Çok Dilli Temsil Öğrenimi (MRL) Çalıştayı'nın ortak düzenleyicisidir. Ayrıca son zamanlarda üst düzey NLP konferanslarında çeşitli kürsülerde eş başkan olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları Tübitak 2232 ve Wikimedia Araştırma Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

Araştırma Alanları

Makine Öğrenimi , Doğal Dil İşleme , Doğal Dil İşleme (DDİ) , Makine Öğrenmesi , Hesaplamalı Dil Bilim , Anlambilim , Biçimbirim , Az Kaynaklı/Çok Dilli DDİ , DDİ Sitemlerinin Yorumlanabilirliği ve Sağlamlığı

Eğitim

2018,

Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi

2011,

Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi

2009,

Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi

Bağlantılar

Google Scholar