Son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmelerle çok büyük miktarlarda ve farklı alanlarda veri (büyük veri) üretilmeye başlanmış olup, bu verinin işlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu büyüklükteki verilerin yönetimi, saklanması, sorgulanması, anlamlı hale getirilmesi konusunda, farklı disiplinleri uygun  şekilde bir araya getiren programların oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Veri Bilimleri yüksek lisans programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgisayar ve matematik/istatistik bilgilerini vermek, bunları kullanarak farklı alanlardaki problemlere büyük veri teknolojilerini uygulama ve araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, veri bilimi alanında en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmektir. Bu sayede amaçlardan bir tanesi endüstride halen çalışmakta olan mühendislik veya diğer alanlardaki lisans mezunlarının çalıştıkları konularda bilgi birikimlerini daha ileriye götürmek, büyük veri teknolojilerini kullanabilmelerine ve uzmanlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda yeni mezun olacak mühendislik bölümü öğrencilerinin veri analitiği konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak çalışma hayatında daha üretken ve kaliteli olmalarını sağlamaktır.

Veri Bilimleri Yüksek Lisans Programı, disiplinlearası bir program olup, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, endüstri mühendisliği, ve işletme disiplinleri ile çok ilişkilidir. Farklı alanlardaki problemlere büyük veri teknolojileri ile çözüm bulma amacından dolayı, elektrik mühendisliği, kimya mühendisliği, ekonomi, sosyal bilimler ve tıp gibi bir çok farklı mühendislik ve bilim dalları ile de ilişkilidir.

Veri Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans programı başvuruları devam etmektedir.

Koç Üniversitesi Veri Bilimi Yüksek Lisans Programından ne kazanacaksınız?

 

Koç Üniversitesi Veri Bilimi Yüksek Lisans programı size şunları sağlar:

  • Hesaplama bilimi ve makine öğrenimi alanlarında sağlam bir temel,
  • Dağıtılmış sistemler, görsel tanıma, derin öğrenme, sinir ağları gibi gelişmiş yöntemlerde uzmanlaşma imkanı,
  • Gerekli durumlarda programa online devam edebilme esnekliği,
  • Dünya çapındaki işverenler tarafından tanınan uluslararası düzeyde rekabetçi bir derece elde etme

Koç Üniversitesi Veri Bilimi Yüksek Lisansına kimler başvurmalıdır?

 

Koç Üniversitesi’nin Veri Bilimi Yüksek Lisans programı

  • Seçkin üniversitelerin Matematik, Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olan adaylar,
  • En hızlı büyüyen istihdam sektörlerinden biri olan Veri Bilimi alanına katılmak isteyen finans ve mühendislik profesyonelleri,
  • Programlama dillerine aşinalığı ya da deneyimi olan ve üniversite düzeyinde matematiği sağlam bir şekilde kavrayabilen azimli adaylar için idealdir.

Master’s Perspective

Asst. Prof. Barış Akgün, Data Science

Başvur

MEZUNLARIMIZDAN

Koç Üniversitesi'nde Veri Bilimleri programında yüksek lisans öğrencisi olarak, program boyunca edindiğim bilgilerin derinliği ve genişliğinden sürekli olarak etkilendim. Program, öğrencilere istatistiksel analiz, makine öğrenimi algoritmaları ve veri görselleştirme teknikleri gibi veri biliminin temel ilkeleri konusunda sağlam bir temel kazandırmak için tasarlanmıştır. Titizlikle hazırlanmış müfredatta her ders, konusuna tutkuyla bağlı deneyimli hocalar tarafından verilmektedir. Ayrıca program, öğrencilerin doğal dil işleme, derin öğrenme ve büyük veri analitiği gibi alanlarda uzmanlaşmasını sağlayan çeşitli seçmeli dersler içermektedir.

Programın en değerli yönlerinden biri, öğrencilerin aldığı uygulamalı deneyimdir. Sınıfta öğrendiğimiz becerileri uygulamamızı gerektiren karmaşık sorunları çözerek gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu deneyim, beni veri bilimi alanında bir kariyere hazırlamada çok değerli oldu.

Genel olarak, Veri Bilimi alanında kariyer yapmak isteyen herkese Koç Üniversitesi'nin Veri Bilimleri programını şiddetle tavsiye ediyorum. Program kapsamlı, hocalar olağanüstü ve uygulamalı deneyim paha biçilemez

Hamza Dehidi
Veri Bilimleri