Son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmelerle çok büyük miktarlarda ve farklı alanlarda veri (büyük veri) üretilmeye başlanmış olup, bu verinin işlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu büyüklükteki verilerin yönetimi, saklanması, sorgulanması, anlamlı hale getirilmesi konusunda farklı disiplinleri uygun bir şekilde bir araya getiren programların oluşturulması ihtiyacı çıkmıştır.

Veri Bilimleri yüksek lisans programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgisayar ve matematik/istatistik bilgilerini vermek, bunları kullanarak farklı alanlardaki problemlere büyük veri teknolojilerini uygulama ve araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, veri bilimi alanında en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmektir. Bu sayede amaçlardan bir tanesi endüstride halen çalışmakta olan mühendislik veya diğer alanlardaki lisans mezunlarının çalıştıkları konularda bilgi birikimlerini daha ileriye götürmek, büyük veri teknolojilerini kullanabilmelerine ve uzmanlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda yeni mezun olacak mühendislik bölümü öğrencilerinin veri analitiği konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak çalışma hayatında daha üretken ve kaliteli olmalarını sağlamaktır.

Veri Bilimleri Yüksek Lisans Programı, disiplinlearası bir program olup, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, endüstri mühendisliği, ve işletme disiplinleri ile çok ilişkilidir. Farklı alanlardaki problemlere büyük veri teknolojileri ile çözüm bulma amacından dolayı, bir çok farklı mühendislik ve bilim dalları ile de ilişkilidir: elektrik mühendisliği, kimya mühendisliği, ekonomi, sosyal bilimler ve tıp gibi.

Veri Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans programı başvuruları 2021 Güz Dönemi başlangıcına kadar devam edecektir.

Başvuru sonuçları başvuru tarihini takiben 2 hafta içerisinde bildirilecektir.