Tezli Yüksek Lisans

21. yüzyılın başında yeni geliştirilen teknolojiler, moleküllerin, hücrelerin, dokuların ve organizmaların işleyişi hakkında heyecan verici keşifler yapmamıza ve ayrıntılı bilgiler elde etmemize olanak sağlıyor. Ayrıca bu gelişmeler, insan hastalıklarını tanılama ve tedavi etme yollarımızı da değiştiriyor. Bu ilerlemeler ışığında, bugünün öğrencilerini biyoloji alanında moleküler düzeyde eğitmemiz çok önemlidir. Koç Üniversitesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, biyoloji bilimlerinde geniş ve derin bir eğitim sağlamayı başarıyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, gelişmiş hücre ve moleküler biyoloji ve genetik derslerinin yanı sıra kanser biyolojisi, sinirbilim ve biyoenformatik gibi alanlarda seçmeli dersler sunuyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik programı öğrencileri, teknoloji harikası araştırma programlarında öğretim üyeleriyle çalışarak deneysel araştırmalara katılır. Program öğrencileri aşağıdaki alanlarda kariyerlere hazırlar: akademi, farmasötik keşif ve gelişme, biyoteknoloji, çevre bilimleri, gıda kalite kontrolü ve adli tıp.

Programın Yükümlülükleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MBGE 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.