Doktora

Matematik Bölümü, Matematikte doktora derecesine yönlendiren lisansüstü dersler sağlar. Bölüm, salt ve uygulamalı matematiğe odaklanır. Bölümün araştırmaları arasında cebir, cebirsel geometri, sayı kuramı, işlevsel analiz, diferansiyel geometri, diferansiyel denklemler, kombinasyon hesapları, topoloji, biyomatematik, istatistik, olasılık, stokastik analiz ve matematiksel fizik yer alır. Aşağıdaki derslere ek olarak bu programdaki öğrenciler, “Matematik Yüksek Lisans” programı altında sıralanan derslerden veya burada sıralanmayanlar arasından, danışman öğretmenin onayıyla, uzmanlık alanlarıyla ilgili olan derslere katılabilir.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Matematik doktora programına lisans derecesi ile giren doktora öğrencisinden en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 krediyi tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa giren doktora öğrencisinden en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 krediyi tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MATH 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.