Doktora

Ürün tasarımında ve üretimde inovasyon, son yıllarda endüstriyel rekabet ve karlılık açısından önemli bir itici güç haline geldi. Kolaylaştırıcı teknolojiler daha rahat bir şekilde erişilebilir hale gelirken, mühendisler toplumun gereksinimlerine yanıt vermek için daha karmaşık mekanik cihazlar tasarlamak ve üretmek açısından giderek artan taleplerle karşı karşıyadır. Gelecek nesil mühendislik ürünleri, birçok işleve sahip ‘akıllı’ ürünler haline gelecektir; yeni malzemelerden yapılacak, enerji verimliliğini artıracak ve çevresel zararları azaltacak, boyutları nano ölçeklerden mega ölçeklere kadar değişecek ve bilgi işleme sistemleriyle daha yakın bir şekilde entegre hale gelecektir. Ayrıca mekanik sistemler incelenmesi giderek daha karmaşık, deney yapılması daha pahalı bir hale geldiğinden, bilgisayar destekli analize, tasarıma, doğrulamaya ve üretime daha çok odaklanmak gerekmektedir. Makine mühendisliğinde araştırma programımız, bu trendlere yanıt verirken malzeme bilimi ve süreç mühendisliği, ürün tasarımı ve bilgi entegreli üretim süreçleriyle ilgili temel araştırmalara odaklanır. Bunu yaparken, farklı fiziksel süreçlere uygulamalar araştırılır (ör., enerji sistemleri, biyomühendislik, metal biçimlendirme, polimer işleme, ayrık parça üretimi bunlardan bazılarıdır).

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Makine Mühendisliği doktora programına lisans derecesi ile giren doktora öğrencisinden en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 krediyi tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa giren doktora öğrencisinden en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 krediyi tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin MECH 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.