Kimya programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel ileri kimya bilgilerini vermek, bunları kullanarak araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, kimya alanındaki en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmektir. Bu sayede amaçlardan bir tanesi endüstride halen çalışmakta olan kimya bölümü lisans ve yüksek lisans mezunlarının çalıştıkları konularda bilgi birikimlerini daha ileriye götürmek, uzmanlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda yeni mezun olacak kimya bölümü öğrencilerinin kimyanın farklı konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak çalışma hayatında daha üretken ve kaliteli olmalarını sağlamaktır.