Tezli Yüksek Lisans

Koç Üniversitesi’nde Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik alanında yüksek lisans programı, Fen Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi tarafından disiplinlerarası bir programla sunulmaktadır. Bu programda yüksek lisans öğrencileri, bilimsel sorunları ve mühendislik problemlerini çözmek için modern hesaplamalı bilim teknikleri ve uygulamaları konusunda eğitim almaktadır. Yeni teknolojik sorunlar ve bunlarla bağlantılı olarak araştırmalarda karşılaşılacak güçlükler büyük oranda hesaplama modellemelerine ve sorun çözme yöntemlerine dayanmaktadır. Etkili ve düşük masraflı bilgisayarların erişilebilirliği sebebiyle, gerçek deneylerin masraflı ve imkânsız olduğu hallerde, modele dayalı hesaplama deneyleri günümüzde kompleks sistemlerin analizi ve tasarımına yönelik standart bir yaklaşım halini almıştır. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı mezunları, temel bilimler ve mühendislik alanlarında sınıf ve laboratuvar derslerinin birleştirilmesiyle harmanlanan bir deneyim neticesinde kazandıkları multidisipliner bilgiyi kullanarak hesaplama problemlerine çözümler üretebileceklerdir. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı’na biyoloji, kimya, fizik ve bu alanlarla bağlantılı mühendislik disiplinlerinde lisans diplomasına sahip kişiler başvurmalıdır.

Programın Yükümlülükleri

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CMSE 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.