Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile özgün bilimsel araştırmaların en üst seviyede yapılması için gerekli akademik ortam geliştirilmiştir. Bu programın asıl amacı farklı disiplinlerden (mühendislik, temel bilimler ve tıptan) gelen öğrencilerin hesaplamalı yöntemleri öğrenebilecekleri ve farklı disiplinlerde çalışabilecek yetkinliğe sahip öğrenciler yetiştirmektir.