Tezsiz Yüksek Lisans

Fizik yüksek tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, bunları kullanarak doktora ve öğretmenlik yapabilme yeteneğini kazandırmak, fizikteki en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularını öğretmek, ve bu konularda bilimsel raporları organize edebilme, sunabilme becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler programı tamamladıklarında daha hazır olarak doktora programına başlayabilir ve hemen doktora yeterlilik sınavını alarak araştırma çalışmalarına erkenden girebilirler. Akademik devam edemeyeceğini düşünen öğrenciler için eğitmenlik veya endüstriyel alanda çalışma yollarını seçebilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri

Fizik tezsiz yüksek lisans programı

a) en az 30 kredilik ders

b) dönem projesi

c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin COMP 590 seminer ve ENGL 500 Graduate Writing derslerini almaları zorunludur.

Başvurmak için buraya tıklayın.

KABUL ŞARTLARI

•  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Sınavında minimum 60 puan olmak üzere program koordinatörlüğünün önerisi ve üniversite akademik kurulunun kararıyla belirlenecek puanın üzerinde puan almış olmak.

•   Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.

– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

•  Tüm başvurular için mülakatta başarılı olmak.

Koç Üniversitesi Fizik mezunları için mülakatsız kabul şartları:

•   Min. 2.80 GPA  ve 4 temel fizik dersinin (PHYS201, PHYS301,PHYS302,PHYS401) ortalaması min. 2.80 olmalı

•   Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.

– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80