Marcus Graf ile Çağdaş Sanatı Anlamak

Date and Time Tarih ve Saat

2024-03-19 18:30

2024-03-19 18:30

Map Lokasyon

MAVA TV Stüdyo

Marcus Graf ile Çağdaş Sanatı Anlamak

Bu atölye çağdaş sanatçıların kavramsal ve estetik stratejilerini ortaya çıkaracak. Prof. Dr. Marcus Graf, günümüz sanatına dair çok sayıda örneği analiz ederek sanatçıların dünyamızın parçalı ve kaotik durumuna, görsel kültürümüze ve içinde yaşadığımız toplumsal matrise anlamlı katkılar sağlamak için nasıl tepki verdiklerini ortaya koyuyor. Katılımcılar aynı zamanda önemli sanatsal eğilimleri anlamak için çağdaş sanatla öncülleri arasındaki paralellikler ve farklılıklar hakkında da fikir sahibi olacak.