Tez Yazma Yolculuğu: Zorluklar, İnişler ve Çıkışlar (İngilizce)

Date and Time Tarih ve Saat

2024-05-06 15:00

2024-05-06 16:00

Map Lokasyon

Library Atrium Meeting Room & Zoom

Tez Yazma Yolculuğu: Zorluklar, İnişler ve Çıkışlar (İngilizce)

Yüksek lisans veya doktora tezi yazmak, akademik disiplin ne olursa olsun kolay değildir. Tez yazmaya gelince disiplinlerin kendine özgü gereksinimleri vardır, ancak stres ve yüksek beklentiler tüm lisansüstü öğrenciler tarafından paylaşılmaktadır. Mayıs ayı geniş çapta Ruh Sağlığı Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor ve buna paralel olarak bu konuşma herkes için bir dayanışma eylemi olarak tasarlandı.

Konuşmacı Bilgileri

Sunucular/ Moderatörler: Zeynep Camuşcu, M.A. CSHS’23 Aaqib Javid, Sosyoloji Doktora Öğrencisi