XII. KÜMPEM PERAKENDE KONFERANSI: Perakendede Yenilikçilik

Date and Time Tarih ve Saat

2023-12-11 19:00

2023-12-12 23:00

Map Lokasyon

Online

XII. KÜMPEM PERAKENDE KONFERANSI: Perakendede Yenilikçilik

8 Aralık 2023, Cuma günü online olarak gerçekleşecek XII. KÜMPEM konferansında perakendede veri modelleme ve optimizasyonu değerli konuşmacılardan dinleyeceğiz. Katılım ücretsizdir. Türkçe ve İngilizce yayın olacaktır.