FACULTY CE MECH. ENG. Assoc. Prof. Erdem Alaca
Office: Eng 251 Tel: +90 212 338 1727
FACULTY CE MECH. ENG. Assoc. Prof. İpek Başdoğan
Office: Eng 250 Tel: +90 212 338 1722
FACULTY CE MECH. ENG. Prof. Çağatay Başdoğan
Office: Eng 247 Tel: +90 212 338 1721
FACULTY CE MECH. ENG. Asst. Prof. Levent Beker
Office: SNA Z14 Tel: +90 212 338 0865
FACULTY CE MECH. ENG. Assoc. Prof. Demircan Canadinç
Office: Eng 103A Tel: +90 212 338 1891
FACULTY CE MECH. ENG. Assoc. Prof. Arif Karabeyoğlu
Office: Eng 129B Tel: +90 212 338 1700
FACULTY CE MECH. ENG. Prof. İsmail Lazoğlu
Office: Eng 246 Tel: +90 212 338 1587
FACULTY CE MECH. ENG. Prof. Metin Muradoğlu
Office: Eng 248 Tel: +90 212 338 1473
FACULTY CE MECH. ENG. Prof. Kerem Pekkan
Office: Eng Z07 Tel: +90 212 338 1839
FACULTY CE MECH. ENG. Assoc. Prof. Mehmet Sayar
Office: Eng 118A Tel: +90 212 338 1840
STAFF TEACHING & LEARNING OFFICE Prof. Murat Sözer
Office: Lib Z06-D-ENG 249 Tel: +90 212 338 1582
FACULTY CE MECH. ENG. Research Asst. Prof. Melis Şerefoğlu
Office: Eng B10 Tel: +90 212 338 1826
FACULTY CE MECH. ENG. Asst. Prof. Savaş Taşoğlu
Office: SNA Z15 Tel: +90 212 338 0869