Genel Bakış

Tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.
Öğrencinin alacağı derslerden en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans dersleri arasından seçilebilir.

Eğitim Süresi

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.