Biyomedikal Bilimi ve Mühendisliği Doktora Öğrencimiz Houman Bahmani Jalali, Toronto’da düzenlenen Onuncu Uluslararası Kuantum Noktalar konferansında “Synthesis of Bio-compatible Type-II InP/ZnO Quantum Dots” başlıklı çalışması ile Nanoscale Horizons Poster ödülünü kazandı.
Bu çalışma ile nöral arayüzler için sentezlenmiş ilk biyo-uyumlu Tip-II kuantum noktalar gösterilmiş ve ödül Toronto Üniversitesi’nden Prof. Ted Sargent tarafından verilmiştir.
Malzeme üretimi ve karakterizasyonu Sedat Nizamoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı IDEALAB’da ve  hücre biyouyumluluk testleri Halil Kavaklı’nın laboratuvarında yapılmıştır.  Yapılan çalışma Avrupa Birliği tarafından ERC Starting Grant ile desteklenmiştir.

Houman Bahmani Jalali’yi tebrik ederiz!