Programın Yükümlülükleri

Veri Bilimleri tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin zorunlu ders olan DASC 501 Intro to Computational Science ve DASC 521 Intro Machine Learning derslerinin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin DASC 590 Seminer, DASC 591 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 Akademik Yazım Tekniği derslerini almaları zorunludur.