Programın Yükümlülükleri

Veri Bilimleri tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin zorunlu ders olan DASC 501 Intro to Computational Science ve DASC 521 Intro Machine Learning derslerinin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az beş (5) tane alarak en az yirmi bir (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin DASC 590 Seminer, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 Akademik Yazım Tekniği ve TEAC 500 Öğretim Deneyimi derslerini almaları zorunludur.