Tezsiz yüksek lisans programı en az 30 kredilik 10 ders, seminer dersi ve projeden oluşur. Seminer dersi ve proje dersleri kredisiz dersler olup “Başarılı/Başarısız” olarak notlandırılır.

Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.