Tezli yüksek lisans programı en az 21 kredilik 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmalarından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmaları kredisiz  dersler olup “Başarılı/Başarısız” olarak notlandırılır.

Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.